Royal Antwerp FC reageert op beslissing licentiecommissie
(12/04/2017)(Bron: R.A.F.C. Official Press Newsletter)
De Licentiecommissie oordeelde vandaag dat op basis van de door de club voorgelegde stukken, de club vooralsnog niet aantoonde te voldoen aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van de Licentie Betaald Voetbal in 1A.

Meer bepaald oordeelde de Licentiecommissie (volkomen ten onrechte) dat de club niet de nodige stavingstukken voorlegde met betrekking tot de afkomst van de middelen die werden ter beschikking gesteld aan de club. Niettegenstaande de club alle rekeninguittreksels voorlegde waaruit de afkomst van de middelen op onmiskenbare wijze blijkt, alsook de laatste publiek beschikbare en goedgekeurde rekeningen van alle betrokken vennootschappen, alsook de uitdrukkelijke verklaringen van de heer Gheysens en de betrokken vennootschappen dat de middelen ter beschikking werden gesteld in naam en voor rekening van de heer Gheysens, oordeelde de Licentiecommissie over onvoldoende gedetailleerde en actuele informatie te beschikken. De Club is het hier uiteraard geenszins mee eens.

De club bevestigt hierbij zonder meer te voldoen aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van de Licentie Betaald Voetbal in 1A en alle (al dan niet bijkomende) objectieve stavingstukken hiertoe aan te leveren.

Inmiddels werd reeds beroep aangetekend tegen bovenvermelde beslissing bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De club is overtuigd dat we volgend seizoen in 1A aantreden en alle voorbereidingen daartoe worden onverkort verdergezet.

Onze club zal voorlopig geen verdere commentaar geven over dit dossier.
 
  
HOME