Het webteam van De ANTWERPSUPPORTER Online
 
Mark Wijnants Patrick Wijnants
webmaster ass.-webmaster
 
Mark Wijnants (26.10.68) is 't computergestuurde brein van ons webteam.
Als twaalfjarige verraste hij de wereld met een eigengespeelde riff op PC. De route naar de Bosuil kende toen al geen geheimen meer. Bijgeloof? Telkens aan hetzelfde kruispunt oversteken, telkens aan dezelfde kant van de straat opstomen, telkens hetzelfde plekje in het stadion bezetten. Voldoet dit als antwoord?
Elk klein kwetsuurtje van de favoriete spelers hield hem uit de slaap. Een gehandtekende voetbal kreeg een liefdevolle behandeling. Duizenden krantenknipsels werden met schaar en lijm aan mekaar gekleefd tot een onuitputtelijke bron van roodwitte ups en downs.
In '98 zette hij zich dan achter monitor en klavier met (naar eigen zeggen) "net die nieuwtjes over zijn geliefde Great Old die "De ANTWERPSUPPORTER Online" best wilde vinden." Die eerste verniewde site was een R Antwerp FC van eigen makelij. Gisteren werd het meer grafisch. De digitale fotografie loopt de ontwikkeling door van RAW-bestanden in het stadion naar mooi afgewerkte en getrouwe fotografische getuigenis van roodwit engagement.
"Bescheiden in de overwinning, reuze ontgoocheld bij elke nederlaag," aldus Patrick Wijnants (23.12.57). Als er al enige gelijkenis tussen hen is, beroept hij zich op dezelfde roodwitte bezetenheid die al generaties in de familie met het vaderlijke DNA wordt doorgegeven. Sinterklaas bracht zelfgebreide sjaals aan de lopende meter en 't was Eddy Bertels die 'm bij de kleurkeuze adviseerde. Toen al voorbeschouwing in café Galaxy en even later zelfs een eerste keer met de bus naar Luik. Wat leek dat ver!
Met pen en papier grootgebracht, vindt hij stilaan zijn draai in Word en Frontpage. Leraar (Geschiedenis - Nederlands) van opleiding puzzelt hij netjes het verleden van de ploeg van 't stad bij mekaar. Als PeWe durft hij zich al eens een schrijfseltje permitteren. "Mijn gekleurde waarheid ja, maar objectiviteit? Daar wil ik niet van." Bijgeloof? Telkens … neen, niet dezelfde kant van de straat, maar wel telkens een muntje in telkens de rechterbroekzak om de match te winnen.
Tot slot nog dit : "Ajax blijft 'm achtervolgen, net als die vreselijke (hoofd)pijnen bij de lectuur van 'Stamnummer 1'.
 
Is verantwoordelijk voor:
-grafische vormgeving site
-ontwerp van de website
-opvolging nieuwssectie
-technisch onderhoud van de site
-PHP en MySQL programmatie.
Is verantwoordelijk voor:
-inhoud archief
-opvolgen actualiteit in pers en TV
-opzoekingswerk
-taalkundige controle van teksten
-match- en andere verslagen.
 
Het wel en wee van 'De ANTWERPSUPPORTER Online'
In februari 1998 (tijdens een ietwat donkere periode in de Antwerpgeschiedenis) ontstond de baby-versie van deze webstek. Het was Mark die de site oprichtte uit ontgoocheling zo weinig info over zijn Geliefde van 't Stad terug te vinden op het net. In den beginne op weg geholpen door F.l.p. (Filip Cuppens) die toen net zijn website over R Antwerp FC vaarwel gezegd had door tijdgebrek, groeide de site steeds verder uit. Een verkiezing tot "Site van de Week" in 1998 door het weekblad Clickx en enkele vermeldingen in de gespecialiseerde computer- en sportpers waren een stimulans om nog beter te doen. Meer info op de site, meer info in de wekelijkse nieuwsbrief (eerst slechts enkele tientallen ontvangers, op een bepaald ogenblik meer dan 1.200, maar nu helaas verleden tijd).
"Mijn bescheiden beschermeling groeide snel uit tot een flink kindje (begin 1999) dat de bezoeker al met een paar woordekens Engels verraste." Dat mocht ook wel. De belangstelling van over 't water nam toe met de samenwerking tussen R Antwerp FC en Manchester Utd, hoewel het plan voor het aanmaken van een vreemdtalige sectie telkens weer wordt uitgesteld. Voel je je geroepen?
De hel van Deurne-Noord vlamde weldra over verschillende sites. Niemand kreeg er genoeg van. Echt blij met de toegenomen belangstelling.
"Guy Milis kwam in 1999 in beeld toen hij mij onverwacht bedolf onder stapels krantenartikels over R Antwerp FC. Groot was mijn verbazing toen ik na enkele maanden vernam dat Guy en broer Patrick erg goede vrienden waren van elkaar, ooit zelfs even buren op het Antwerpse Kiel! Het werk groeide me boven het hoofd tot mijn broer de beslissing van zijn leven nam en ook een computer in huis haalde. Het was toen begin 2000. Hij verdiepte zich in het uitgebreide archief van de Great Old en leerde ondertussen ook de finesses van Frontpage, later ook Dreamweaver. De hulp was erg welgekomen." Ook voor Guy begon in de loop van het jaar 2000 een apart hoofdstuk in zijn Antwerpleven. Dank zij zijn vrouwtje Ya!Mina kon hij een wedstrijd bijwonen als fotograaf langs de lijn. Hij vulde hiermee zijn site (R Antwerp FC PicturePage) en verbaasde vriend en vijand en vooral de clubbestuurders, met zijn sublieme foto's. Hij mocht voortaan tijdens alle thuismatches voetbalactie op de gevoelige plaat vastleggen. Zijn foto's worden ondertussen ook gebruikt op de officiële Antwerpwebsite en in het Antwerp Clubblad. De PicturePage slorpte naast zijn drukke privé-bezigheden zoveel tijd op dat de beide webmasters half 2001 beslisten om verder samen te werken en de beide websites te laten samensmelten. Vanaf begin juni 2001 werd er door het webteam (we waren ondertussen dus met z'n drieën) achter de schermen naarstig gewerkt aan een volledig vernieuwde layout voor 'De ANTWERPSUPPORTER Online' die op 24 juli op de cybersupporter werd losgelaten.
Enkele maanden later werd het webteam plots nog een vierde lid rijk toen Luc Verlinden zijn SWiSH en Flash-kunst ter beschikking kwam stellen. Hij verzorgde vanaf dan mooie intro's naar inhoud en vorm. Voor Guy Milis eindigde de samenwerking met De ANTWERPSUPPORTER Online (bijna voorspelbaar) in februari 2002. Hij vond nooit echt zijn draai bij De ANTWERPSUPPORTER en we wensten hem alle succes bij zijn volledige overstap naar het officiële webkanaal van de club.
Om het Antwerparchief - bestaande uit een sectie spelersfiches, nieuwsarchief en wedstrijdarchief - vlotter toegankelijk te maken werd gedurende het seizoen 2002-2003 achter de schermen duchtig geprogrammeerd aan een database. De nieuwspagina werkte vervolgens volledig automatisch, enkel het inscannen en updaten van de info gebeurt nog manueel. De nieuwssectie kreeg bovendien opnieuw een facelift en bij die gelegenheid voorzagen we de aankondigingen van een prominenter plaatsje bovenaan de pagina. Een terugblik naar de recentste uitslagen tegen de tegenstander van de week werd gebundeld in de rubriek 'vijf jaar verleden'. Digitale fotografie gaf ons vanaf einde seizoen 2002-2003 (bijna) onbegrensde mogelijkheden om het clubleven 'in the picture' te plaatsen in de rubriek 'Laatste fotoreportages' met de de vijf meest recente links en een link naar oudere fotoreportages. Het wedstrijdarchief werd mede dank zij Thierry Masson, met vele tientallen matchfiches uitgebreid. De op zijn zachtst gezegd weinig fraaie campagne 2003-2004 ging gepaard met een onophoudelijke scheldtirade via alle clubforums. We zagen ons genoodzaakt in te grijpen, ons forum te sluiten. De weinig fraaie reacties op het heropenen met een aantal puntjes op de i, leidde desondanks tot het definitieve afstoten van deze nochtans aardige cyberontmoetingsplaats. Een grote ontgoocheling. We wuifden Patje Goots mee uit en besloten het seizoen met een Antwerpfan Tour in vijftig beelden. Er was in aanloop naar tweede klasse heel wat opzoekwerk voor o.a. 17 nieuwe tegenstandersfiches, maar er bleef genoeg (vrije) tijd om de rubriek 'R.A.F.C.-ARCHIEF' aan te vullen met een trainersarchief. Krijgen ook de vele trainers (eindelijk) hun verdiende cyberstek. Met hulp uit het gastenboek was er ook nog een light-restyling en... we hebben eindelijk een eigen logo! De steeds opener communicatie van de club, de voortdurende strijd om promotie, de jaarlijkse beweging in 's lands tweede reeks en de passage van Britse spelers en coaches vormen een continue instroom van artikels in het nieuwsarchief (met zoekfunctie). Stof genoeg om onze aandacht voluit bij onze webstek en de geliefde kleuren te houden.
Stof genoeg om onze aandacht voluit bij onze webstek en de geliefde kleuren te houden, al wil het oog natuurlijk ook wel eens wat nieuws zien! 2013, geen jaartal als een ander, was wel uitstekend geschikt om een hele facelift te plannen en uit te voeren. Geen openingspagina meer, maar rechtstreeks en in één muisklik bij het jongste nieuws over de oudste club van 't land. Inderdaad De ANTWERPSUPPORTER Online kwam net voor het jaareinde in zijn nieuwe verschijningsvorm online. Geslaagd, dat vinden wij er zelf van, al laten we het finale oordeel uiteraard over aan de bezoekers van deze supporterswebsite. Minder rood, het contrast loopt nu tussen wit, grijs en toch een tintje rood. Dat is een bewuste keuze, al blijft de inhoud uiteraard (ook rood-wit) gekleurd, iets wat wij voorhebben op de pers van wie verwacht en gedacht wordt dat ze objectief en neutraal moeten zijn! De navigatie verschoof naar boven, alle relevante informatie komt dus in de breedte binnen oogcontact. Aankondigingen (trainingsschema, wedstrijdpoll, huidige en volgende wedstrijd, de reeksrangschikking) behouden hun vertrouwde stek, rechts in beeld. De inhoud daarvan komt in rechtstreekse wisselwerking met het RAFC-Museum: het wedstrijdoverzicht tegen een volgende tegenstander bijvoorbeeld is direct binnen bereik. Ook de rubriek met fotomateriaal valt netjes in het oog en is eenvoudig aanklikbaar. RAFC.TV krijgt een prominentere plaats toebedeeld. Ook na deze facelift rekenen we op steun van Rudy Ryckewaert van ServiceHosting.be. We danken tot slot ook R Antwerp FC en hopen dat we, jullie, bezoekers van De ANTWERPSUPPORTER Online dagelijks mogen begroeten. Veel plezier in deze virtuele omgeving, af en toe een lik(e)je op Facebook kan geen kwaad! (Mark Wijnants - december 2013).
 
Het Webteam dankt:
Royal Antwerp Football Club
De firma ServiceHosting.be
F.l.p. Cuppens: voor de hulp bij het opstarten van de site
Mark Bouamoud: meesterlijk op en rond onze voetbaltempel
Pieter Slembrouck: voor zijn vele werk aan 'The Road To Wembley'
Rudy Ryckewaert: voor het ter beschikking stellen van de websitehosting
Kurt Cauwelaers: voor de foto-samenwerking
Webmaster Lieven van RAFC-awayoflife voor het gebruik van zijn foto's
Thierry Masson: voor zijn bijdragen aan het Antwerparchief
Guy Milis voor zijn hulp in het foto-archief
alle andere mensen van wie de namen ons zouden ontgaan zijn.
voor alle morele en materiële steun en hulp bij de samenstelling van "De ANTWERPSUPPORTER Online".

Veel plezier bij dit en al uw volgende bezoeken.